HEM   PROGRAM   FÖRELÄSARE   KOMMITTÉ   ALLMÄN INFO  
HOTELLINFO   UTSTÄLLARE   FÖR UTSTÄLLARE   KONTAKT  
 

Tack för ditt deltagande!

Föreläsares presentationer finns nu
tillgängliga under fliken
Föreläsare


Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård

9-10 oktober 2014, Münchenbryggeriet, Stockholm

Som ett samarbete mellan Svensk Förening för Diabetologi. Svenska Psykiatriska Föreningen, Svensk Förening för Allmänmedicin, Socialdepartementet och med stöd av Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder vi in till detta höstmöte.

Rubriken för mötet är ”Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård”. Vi har valt detta tema eftersom helhetssyn och god samverkan mellan vårdgivare förbättrar möjligheten att förebygga och handlägga metabola sjukdomar och annan somatisk ohälsa hos psykiskt sjuka. Syftet är också att dela med sig av kunskap om hur psykisk ohälsa, bl a depression och ångest, behöver upptäckas och behandlas för att kunna erbjuda god somatisk vård. Mötet vill förmedla kunskap och konkreta arbetsmetoder som underlättar vård och behandling ur ett helhetsperspektiv. Vi har mycket att lära av varandra! Föreläsningarna kommer att dels vara plenara och dels följa olika fördjupningsspår. Programmet är valt för att stimulera alla som arbetar med somatiska och psykiatriska sjukdomar såväl inom primärvård som specialiserad vård.

Vi hoppas på givande diskussioner, trevlig samvaro och mycket kunskapsutbyte under mötesdagarna i ett förhoppningsvis höstfint Stockholm.

Kostnad för mötet är 1995 SEK vid anmälan fram till 17 september, därefter 2995 SEK.

Varmt välkommen till mötet i Stockholm 9-10 oktober 2014!